การติดตั้ง Python 3.11

  1. ไปที่เว็บไซต์ Python (https://www.python.org/downloads/)
  2. จาหนั้นทำการดาวโหลด Python 3.11
  1. ทำการกด Next หรือ Continue ไปเลือยๆ จากนั้นกด Install
  2. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิด Terminal บน MacOS หรือ CMD บน Window จากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ลงไป เพื่อเช็คว่าเป็น Python 3.11 แล้วหรือไม่
python3 --version
  1. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะได้ ผลลัพธ์ดังรูป