ลองวิเคราะห์ความต้องการลูกค้า

ผู้เขียนมีโจทย์มาให้ลองทำตามดู โดยโจทย์นี้เป็นหัวข้อโดยทั่วไปที่ชาวโปรแกรมเมอร์มักจะพบกับคำถามของที่ว่า

“อยากได้เว็บไชต์หน้าร้านค้าขายปุ๋ยที่มีการแสดงรายการสินค้า แสดงรูปภาพ ราคา และรายละเอียดสินค้า สินค้าไม่เยอะมาก มีเพียง 4-5 รายการ และมีข้อมูลติดต่อร้านค้าพร้อมใส่แผนที่ของ Google Map และมี Line QR Code ให้ลูกค้าสแกนติดต่อเรา สามารถให้พนักงานของเราเข้าไปแก้ไขสินค้าและข้อมูลเองได้ภายหลัง ซึ่งมีจำนวนพนักงาน 1-2 คน”

จากโจทย์ด้านบน ชาวโปรแกรมเมอร์จะต้องทำการวิเคราะห์และถอดโจทย์ออกมาเป็น Function ที่ต้องทำก่อน หรือปกติจะเรียกว่า User Requirement (ความต้องการของลูกค้า) โดยจะยังไม่ออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ แต่จะทำรายการฟังก์ชั่นที่ลูกค้าต้องการไปเสนอราคาก่อน

ปกติแล้วจะถอดความต้องการออกมาได้ดังนี้

ผู้เขียนขออธิบายโดยรวมของ การถอดความต้องการดังนี้

หน้าแสดงรายการสินค้า:

ในส่วนนี้ลูกค้าต้องให้แสดงข้อมูลสินค้าและราคาจากฐานข้อมูล เพื่อแสดงบนหน้าเว็บ นอกจากนี้จะต้องมีปุ่มนำทาง หรือ Pagination เพื่อเปลี่ยนหน้าเมื่อมีสินค้าเกิน 10 ตัว

หน้ารายละเอียดสินค้า:

ควรมีหน้าสำหรับแสดงรูปภาพและรายละเอียดต่างๆของสินค้า ให้ผู้ชมเว็บไชต์สามารถกดเพื่อดูข้อมูลสินค้าแต่ละตัวได้

หน้าติดต่อเรา:

ในหน้านี้จะต้องแสดงข้อมูลติดต่อ เช่น เบอร์โทรที่อยู่ แผนที่จาก Google Maps และ QR Code เพื่อให้ผู้ชมเว็บไซต์สามารถสแกนเพื่อเพิ่มเพื่อนใน Line ได้

หน้าเข้าสู่ระบบ:

ควรมีหน้าเข้าสู่ระบบก่อนการเข้าถึงหน้าจัดการสินค้าและพนักงาน เพื่อให้ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ

หน้าจัดการสินค้า:

หน้านี้ควรให้ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าใหม่ แก้ไขรายละเอียดสินค้า แก้ไขรูปภาพสินค้า ลบสินค้าออก และแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่มีในระบบ

หน้าจัดการข้อมูลพนักงาน:

หน้านี้ควรให้ลูกค้าสามารถเพิ่มพนักงานใหม่ และลบพนักงานออกจากระบบ และแสดงรายการพนักงานทั้งหมดที่มีในระบบ