อะไรคือ FastAPI

FastAPI เป็นเว็บเฟรมเวิร์กสมัยใหม่สำหรับสร้าง API RESTful ใน Python เปิดตัวครั้งแรกในปี 2018 และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในหมู่นักพัฒนาเนื่องจากใช้งานง่าย ความเร็ว และความทนทาน FastAPI อิงตาม Pydantic และใช้คำใบ้ประเภทเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ซีเรียลไลซ์ และดีซีเรียลไลซ์ข้อมูล นอกจากนี้ยังสร้างเอกสาร OpenAPI สำหรับ API

** ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/FastAPI

การติดตั้ง FastAPI และ uvicorn ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ลงไปใน Terminal หรือ CMD เพื่อทำการติดตั้ง

pip install fastapi uvicorn

สามารถรันโค๊ตตามตัวอย่างได้ด้วยการสร้างไฟล์ app.py และใส่โค๊ตต่อไปนี้ลงไป

ไฟล์ app.py

from fastapi import FastAPI
app = FastAPI()

@app.get("/")
def read_root():
    return {"message": "สวัสดีชาวโลก"}
uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000

ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากโค้ดตัวอย่าง