มาตรวจสอบช่องโหว่ด้วย OWASP ZAP กัน

OWASP ZAP (Zed Attack Proxy) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันเว็บ โดยสามารถใช้งานในการตรวจสอบช่องโหว่ความปลอดภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บแอปพลิเคชัน ในกรณีที่คุณต้องการทดสอบความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันของคุณด้วย OWASP Zap นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำตามได้

คำเตือน: ในกรณีที่คุณทำการทดสอบความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันของคุณ โปรดทำเพื่อการทดสอบเท่านั้น อย่าทำการทดสอบในระบบสำหรับการให้บริการที่ไม่ได้รับอนุญาต หากคุณต้องการทดสอบระบบที่ไม่ใช่ของคุณ ให้ร้องขออนุญาตก่อนจากเจ้าของระบบนั้นๆ และปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชันนั้นๆ