ทำ Automated ด้วย chrome แบบไม่ต้องเขียนโค๊ต สามารถนำไปใช้ต่อใน puppeteer ได้ด้วย

  1. จากนั้นลองเล่นการทดสอบซ้ำอีกครั้ง
  2. โดยครั้งนี้ ให้ลองเปลี่ยนข้อความที่ เราเคยพิมไปในขั้นตอนก่อนหน้าดูครับ
  3. ให้ไปที่ รายการที่เราบันทึกไว้ จาดนั้นทำการแก้ไข ชื่อ ผู้จองห้องพัก ดูครับดังภาพตัวอย่าง
  4. จากนั้นลองกด Replay ตรงมุมขาวมือด้านบนดูครับ

สุดท้ายนี้ เพื่อนๆสามารถนำ เทคนิคนี้ ไปใช้กับการทดสอบ กับระบบของเพื่อนๆได้นะครับ

วิธีการส่งออกเป็นรูปแบบอื่นๆ เพื่อใช้ในการเขียนโค๊ต เช่น puppeteer สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่รายการที่เราบันทึกไว้
  2. กดที่ รูป ดาวโหลด เลือก puppeteer
  3. เพียงเท่านี้เราก็สามารถนี้ไปใช้ เขียนโค๊ตเพิ่มเติมต่อได้แล้วครับ

เพิ่ิอนๆคนไหนอยากจะลองทดสอบ จากไฟล์ที่ผู้เขียนได้ทดลองทดให้ดูในบทความนี้ สามารถดาวโหลดไฟล์แล้วนำไป import เข้า Chrome ของเพื่อนๆดูได้นะครับ จากนั้นไปที่หน้านี้ เพื่อลองทดสอบดูกันครับ “แบบฟร์อมสำหรับทดสอบ Automated Test